Psihološko testiranje

Psihološko testiranje je namenjeno spoznavanju posameznikovih sposobnosti, osebnostnih lastnosti, interesov in stališč. Predstavlja dragoceno orodje, ko želimo ugotoviti, koliko je posameznik primeren za določeno delovno mesto, kakšen vodstveni potencial ima in podobno.

Pri psihološkem testiranju uporabljamo standardizirane teste, kar pomeni, da so prilagojeni za uporabo v slovenskem okolju in so visoko zanesljivi, veljavni in objektivni.

Psihološko testiranje lahko zajema:
•    oceno splošnih sposobnosti (sposobnost logičnega sklepanja, prostorska predstavljivost, numerične sposobnosti, ustvarjalnost, verbalne sposobnosti, spomin ipd.),
•    oceno osebnostnih lastnosti (čustvena stabilnost, ekstravertiranost, vztrajnost, sodelovanje, natančnost itd.) in
•    druge značilnosti, kot so na primer posameznikovi interesi, reševanje konfliktov, motiviranost, vrednote, odpornost proti stresu, čustvena inteligentnost itd.

Psihološka testiranja izvaja psiholog, le-ta v posvetovanju z vami pripravi tudi nabor ustreznih testov in strokovno poročilo z rezultati posameznih psiholoških testiranj. 

Piškotki