CRM - od analize stanja do prehoda v uporabo

IZ VSEBINE SVETOVANJA

 • Analiza poslovnih procesov AS-IS:
  • delavnica oz. razgovori z vodstvom in ključnimi uporabniki,
  • pregled prodajne in marketinške dokumentacije in podpornih informacijskih sistemov,
  • sprehajalni preizkus (Walkthrough) - preverjanje osnovnega modela,
  • priprava diagramov.
 • Modeliranje in prilagoditev procesov ter priprava gradiva in diagramov - TO BE.
 • Predstavitev predloga prilagojenih procesov in usklajevalni sestanek.
 • Priprava FSZPO (funkcionalna specifikacija zahtev programske opreme).
 • Predstavitev informacijsko podprtega CRM koncepta.
 • Prehod v uporabo in izobraževanje.
Piškotki