Analiza stanja v prodaji

IZ VSEBINE SVETOVANJA

  • Hiter pregled prodajnega stanja v podjetju.
  • Izdelava strateške SWOT matrike.
  • Priprava predlogov sprememb in strateških smernic za povečanje dolgoročne konkurenčne prednosti.
  • Izdelava portfeljske ABC-123 matrike in predlogi za optimizacijo portfelja strank.
Piškotki