Ciljno vodenje

Ciljno vodenje je metoda vodenja pri kateri upravljlamo uspešnost zaposlenih tako, da ni pomembno samo kakšen cilj si bomo postavili, temveč kako, na kakšen način bomo dosegli pričakovane rezultate. Upravljanje uspešnosti zaposlenih je pravzaprav vodenje zaposlenih tako, da vodje zaposlenim omogočijo doseganje pričakovanih rezultatov (to je usklajevanje pričakovanj, pojasnjevanje želenega vedenja, postavljanje standardov in ciljev).

 Odgovornost za realizacijo strateških in individualnih ciljev pri tem ni samo na strani vodje in organizacije, temveč mora odgovornost za realizacijo svojih ciljev prevzeti vsak posameznik sam in si tako prizadevati za čim večjo lastno uspešnost. To pa lahko zaposleni dosegajo le tako, da poznajo kako njihovo delo pripomore k večji uspešnosti podjetja - torej z ustreznimi strateškimi prioritetami podjetja. 

Živa Veingerl Čič je doktorica ekonomskih znanosti, ki je v svoji več kot 20 letni karieri delovala kot svetovalka, raziskovalka, vodja službe za razvoj zaposlenih in komuniciranje ter predavateljica. Na Univerzi v Mariboru je septembra 2018 bila izvoljenja v naziv docentke za področje Management poslovanja.

Je certificiran coach in trener. Ima neizmerno veliko energije, motivacije, idej in izkušenj, ki jih s strastjo prenaša na druge. V življenju jo žene naprej iskanje novih spoznanj, projektov in praktičnih rešitev. Svoje teoretično znanje in izkušnje z veseljem implementira v prakso podjetij, prav tako pa kot predavatelj svoje znanje prenaša na mlajše generacije. Po duši je strastna popotnica in ljubiteljica vzhodnjaške filozofije.

V podjetu izvaja izobraževanja in delavnice s področja strateškega managementa, komunikacije, coachinga, medgeneracijskega sodelovanja, age managementa, uspešnosti zaposlenih, ključnih kazalnikov in razvoja zaposlenih. Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih člankov ter sodeluje na domačin in mednarodnih konferencah.

Nov zagon pri delu in navdih ji daje napredovanje posameznikov in skupin s katerimi sodeluje.

VSEBINA

1. MODUL

 • Vodenje s cilji (prednosti, možne ovire, kaj zahteva od vodje in kaj od podrejenih).
 • Prednosti in pasti vodenja s cilji,
 • Razlikovanje med željami in cilji - kako želja postane tudi cilj?
 • Strategija, poslanstvo, ključna delovna področja in poslovni cilji.
 • Vodenje s cilji kot orodje vodenja sodelavcev.
 • Od uravnoteženih sistemov kazalnikov (BSC - Balanced Scorecard) 1. do 4. generacije
 • Nagrajevanje zaposlenih, vezano na doseganje ciljev.
 • Kdaj ciljno vodenje postane neuporabno orodje?

2. MODUL

 • Model individualnega upravljanja uspešnosti zaposlenih,
 • Kako določiti ključne kazalnike uspešnosti (KPI - Key Performance Indicators)?
 • Pravilno postavljanje ciljev (»SMART« metoda).
 • Implementacija modela uspešnosti glede na različna delovna mesta,
 • Postavitev konkretnih ciljev za podjetje 
 • Kaskadiranje ciljev – od besed k dejanjem
 • Postavitev načina spremljanja realizacije ciljev
 • Kompetence dobrih vodij
 • Kako doseči dobro samomotiviranost

KORISTI

 • spoznati metode za postavljanje individualnih in skupinskih ciljev ciljev,
 • spoznati prednosti in pasti vodenja s cilji,
 • spoznati model individualnega upravljanja uspešnosti zaposlenih,
 • definiranje ključnih kazalnikov (ciljev) uspešnosti na različnih ravneh,
 • implementacija modela uspešnosti glede na različna delovna mesta,
 • spoznati načine implementiranja modela uspešnosti in ciljnega vodenja v prakso podjetja.

Za vas bomo pripravili

 • delovne materiale in gradiva za vsakega udeleženca
 • praktične primere in interaktivne vaje (individualne, v parih in v trojčkih)
 • slikovno tekstovno poročilo po vsakem zaključenem modulu
 • usmeritve in priporočila za nadaljnji razvoj ekipe
 • motivacijske kontakte s trenerjem preko e-maila in telefona

Vabimo vas, da nas kontaktirate na infolopis@lopisz navdihom do uspeha.si. Napišite nam, kakšna so pričakovanja in izzivi vaše ekipe, dosedanje izkušnje usposabljanj in predlagajte termin neobveznega srečanja, kjer se bomo osebno spoznali. Po tem bodo stvari stekle kot namazane. Saj veste...prvi korak je najtežji...

V kolikor si želite takojšnje odgovore na svoja vprašanja vas vabimo, da nas kontaktirate:

051 653 466 (Vesna)

Veselimo se srečanja z vami!

Piškotki