TRENING ZA KOMUNIKACIJO IN MOTIVACIJO

TRK GENERACIJ - medgeneracijsko sodelovanje

NOV PROGRAM

Delo pomembno prispeva k posameznikovemu zadovoljstvo in sreči, kar posledično prinaša višji kapitalski dobiček podjetja.

 

Ali tudi vi opažate vedno večja nesoglasja med mlajšimi in starejšimi zaposlenimi v vaši ekipi?

Ali tudi vi opažate, da so mladi vedno večji izziv za vodenje?

Ali tudi v vašem podjetju znanje uhaja v pokoj z upokojevanjem starejših zaposlenih?

 

 

Če ste vsaj na 2 zgornji vprašanji odgovorili z DA vas vabimo, da si podrobneje ogledate program Trk generacij:

1 - dnevni program Trk generacij

2 - dnevni program Trk generacij

INTERNA KOMUNIKACIJA

 Komunikacija znotraj podjetja      (med posameznimi oddelki, ekipami, med zaposlenimi ipd.)

 

 

Vabimo vas, da več o programu preberete TUKAJ.

VERBALNA komunikacija

Verbalna komunikacija pomeni aktivno prenašanje informacij z uporabo govora.Pri tem lahko prihaja do razlićnih šumnikov, ki posledično lahko privedejo do napetosti med sogovorniki, pojavijo se (nepotrebne) konfliktne situacije, kar pa vse vpliva na učinkovitost organizacijske kulture podjetja.

 

Da boste lažje obvladovali verbalno komunikacijo v podjetju vas vabimo, da več preberete TUKAJ.

Reševanje zahtevnih/konfliktnih situacij

V 93% je razlog za nastanek tovrstnih situacij NAPAČEN PRISTOP.

 

Primernega pristopa se lahko naučimo.

Vabimo vas, da si več o programu preberete TUKAJ.

EKSTERNA KOMUNIKACIJA

 

Komunikacija za podporne službe, ki delajo s strankami                     (dobavitelji, poslovni partnerji, kupci, naročniki itd.)

  

Vabimo vas, da več o programu preberete TUKAJ.

NEVERBALNA komunikacij

 

Branje neverbalne komunikacije je dokazano eno najbolj ključnih komunikacijskih spreetnosti in prvin medosebnih odnosov.

 

 

Da biste lažje obvladali neverbalno komunikacijo v podjejtu vas vabimo, da več preberete TUKAJ.


Piškotki