Naša ekipa

Mag. Bojan Krajnc ima več kot 20 let izkušenj v prodaji in marketingu in preko 12 let vodstvenih izkušenj na področju vodenja prodajnih ekip. Aktivno sodeluje v različnih projektih s področij prodaje, strateškega načrtovanja, vodenja in mentoriranja/coachinga. V času aktivnega vodenja v uspešnih slovenskih podjetjih mu je uspelo z ekipnim delom pridobiti prestična mednarodna priznanja tujih partnerjev za posebne dosežke srednje velikih in malih podjetij ter nominacijo na svetovni ravni za regijskega partnerja leta na področju poslovnih rešitev.

Je višji predavatelj in nosilec na Dobi fakulteti in Višji poslovni šoli Doba pri predmetih prodajno-nabavna veriga, prodaja, organizacija in menedžment in ekonomika podjetja. Kot mentor na daljavo sodeluje na Dobi fakulteti pri predmetih projektni menedžment in timsko delo, družinsko podjetništvo in nabavno-prodajna veriga.

Na Ekonomski-poslovni fakulteti Maribor predava s področja uvajanja CRM poslovnih rešitev v podjetjih kot gostujoči strokovnjak, na dodiplomski in podiplomski študijski usmeritvi e-poslovanje.

V sklopu podjetja LOPIS vodi in usmerja svojo ekipo in kot prodajni trener in poslovni svetovalec sodeluje z mnogimi uspešnimi podjetji v Sloveniji in tujini, kot so: Addiko Bank, Adriatic Slovenica, Adria Airways, Amstaf Gmbh, Cetis, BDM Club, Finančna hiša, Generali, Zavarovalnica Grawe, I.Q. Agencija, Intercet, Impol Group, Kolektor Etra, Lek Veterina, Mazda Slovenija, Mikro+Polo,  Messer, Meusburger, PS, Robust, Roto, Sanolabor, Siliko, Sico, Schindler, Tuš in drugi.

Je človek prakse in praktičnih orodij, ki jih v praksi tudi vsakodnevno uporablja, dopolnjuje in razvija. V treningih maksimalno uživa, udeležencem pa se skuša čim bolj približati tako, da se poglobi v njihovo vsakdanje delo s strankami ali sodelavci in skuša najti kar največ izboljšav, da bodo poslovni rezultati še boljši.

 

 

Bojanova specialnost:

 • prodajne in voditeljske veščine in orodja
 • verbalna in neverbalna komunikacija
 • optimizacija prodajnih procesov
 • planiranje in analitika v prodaji
 • Customer Relationship Management
 • tehnike branje z obraza (t.i. Face Reading) za uporabo v prodaji in medsebojni komunikaciji
 • sejemski coaching in coaching za doseganje poslovne odličnosti

Misel, ki ga navdihuje:

Naredi vse, kar zmoreš,
s tem, kar imaš,
tam, kjer si.

                    (F. D. Roosevelt)

Tadeja KRAJNC je prof. zgodovine in univ. dipl. prevajalka in tolmačinja za angleški jezik, trenerka komunikacijskih veščin in osebne rasti ter svetovalka za izboljšanje poslovne klime v podjetjih, je certificiran NLP Mojster Praktik. 

V sklopu podjetja LOPIS skrbi za inovativne izobraževalne programe, izvaja izobraževanja in delavnice s področja NLP-ja, komunikacijskih veščin, delavnice za starše in pedagoške delavce, delavnice osebne rasti in tudi svetovanja oz. individualne osebnostne coachinge v podjetjih za osebno ter poslovno rast.

Kot trenerka in poslovna svetovalka sodeluje z uspešnimi slovenskimi podjetji: Adriatic Slovenica d.d., Amstaf Gmbh, AVL - AST d.o.o., Cetis d.d., Noah d.o.o., Štajerska gospodarska zbornica Slovenije, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, …

 

Na njenih praktično-izkustvenih delavnicah lahko udeleženci začutijo, da deluje iz prakse in da jo delo z ljudmi navdihuje. Vsako napredovanje posameznika jo navduši in ji da nov zagon. 

 

Tadejina specialnost:

 • izvajanje NLP tehnike za osebno, duhovno in poslovno rast
 • izvajanje NLP tehnike v pedagoškem procesu (z otroki/pedagoškimi delavci)
 • osebno in poslovno svetovanje pri osebni rasti
 • verbalna in neverbalna komunikacija  
 • svetovanje o tem, kako izboljšati družinsko klimo (otroci, partner)
 • svetovanje o vzgoji otrok

Misel, ki jo navdihuje:

Na svetu si, da gledaš sonce. 
Na svetu si, da greš za soncem.
Na svetu si, da sam si sonce in
da s sveta odganjaš sence.

                                          (Tone Pavček)

Vesna Rizman je po končanem študiju na Fakulteti za gradbeništvo in Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru – smer gospodarsko inženirstvo, 5 let gradila kariero kot ena od najuspešnejših svetovalk v finančnem sektorju, sedaj pa v sklopu podjetja LOPIS skrbi za prodajo in marketing in je trenerka komunikacijskih veščin in svetovalka za medgeneracijsko sodelovanje v podjetjih.

Nekoč so jo v izobraževalnem svetu poznali zgolj v konjeniškem športu, saj je velika navdušenka teh plemenitih živali že od majhnih nog. Kot inštruktorica jahanja predaja svoja znanja in izkušnje različnim generacijam že več kot 14 let. Sodelovala je pri terapijah s pomočjo konja za osebe s posebnimi potrebami, kjer je od blizu lahko pričala neverjetni sposobnosti konja na človeško telo in psiho. Psihologija in različne metodologije predajanja znanja so jo od nekdaj zanimale v najširše globine. Deloma iz tega razloga se je tudi podala v alternativno zdravljenje in postala Theta Healing®praktik.

Je energična in motivacijska oseba, ki zna predati svoje znanje na najrazličnejše načine. Navdušuje jo proces sprejemanja in predajanja znanja, najbolj pa uživa, ko se rezultati njenega dela vidijo skozi rezultate njenih vajencev. Njena naloga je prodajno mentorstvo, kar še v pravem in praktičnem pomenu besede v Sloveniji zaenkrat (še) ni tako poznano ...

Vesnina specialnost:

 • Prodajno mentorstvo
 • Prodajne veščine in orodja
 • Vodenje prodajnega razgovora
 • Praktična psihologija prodaje
 • Planiranje in analitika v prodaji
 • Verbalna in neverbalna komunikacija
 • Motivacijska orodja
 • Medgeneracijska sodelovanja v podjetjih

Misel, ki jo navdihuje:

»Tisti, ki je rekel, da ne more in tisti, ki je rekel, da zmore, oba imata prav.«                      

(Konfucij)

Živa Veingerl Čič je doktorica ekonomskih znanosti, ki je v svoji več kot 20 letni karieri delovala kot svetovalka, raziskovalka, vodja službe za razvoj zaposlenih in komuniciranje ter predavateljica. Na Univerzi v Mariboru je septembra 2018 bila izvoljenja v naziv docentke za področje Management poslovanja.

Je certificiran coach in trener. Ima neizmerno veliko energije, motivacije, idej in izkušenj, ki jih s strastjo prenaša na druge. V življenju jo žene naprej iskanje novih spoznanj, projektov in praktičnih rešitev. Svoje teoretično znanje in izkušnje z veseljem implementira v prakso podjetij, prav tako pa kot predavatelj svoje znanje prenaša na mlajše generacije. Po duši je strastna popotnica in ljubiteljica vzhodnjaške filozofije.

V podjetu izvaja izobraževanja in delavnice s področja strateškega managementa, komunikacije, coachinga, medgeneracijskega sodelovanja, age managementa, uspešnosti zaposlenih, ključnih kazalnikov in razvoja zaposlenih. Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih člankov ter sodeluje na domačin in mednarodnih konferencah.

Nov zagon pri delu in navdih ji daje napredovanje posameznikov in skupin s katerimi sodeluje.

Živina specialnost:

 • Svetovanje na področju HRM
 • Novi modeli upravljanja uspešnosti zaposlenih
 • Ciljno vodenje
 • Talent Management
 • Coaching
 • Age management
 • Odkrivanje potenciala zaposlenih
 • Vzpostavitev sistemov izobraževanja
 • Medgeneracijsko sodelovanje
 • Strateški management

 Misel, ki jo navdihuje:

 "Nikogar ne morem ničesar naučiti – lahko jih le spodbudim k razmišljanju."

                                                 (Sokrat)

Maja Kosmačin je dao inštruktorica in tui-na terapevtka. Njeno poklicno življenje so zaznamovali ljudje in vez med njimi, saj deluje na področju upravljanja s človeškimi viri prav vse od začetka svoje kariere. Ogromno znanja, metod in širine delovanja si je pridobila kot vodja upravljanja s človeškimi viri v večjem mednarodnem proizvodnem podjetju.

Sedaj deluje kot samostojna svetovalka na področju upravljanja s človeškimi viri malo na drugačen način. V preteklosti jo je iskrena želja po raziskovanju naravnih zakonov in naravne poti pripeljala do kitajske tradicije in metafizike. Sedaj širi to tisočletno uporabno modrost tudi kot svetovalka  za zdrav in vitalen način življenja. Vodi vadbo Qi gonga in Tai chi-ja ter organizira delavnice za posameznike in podjetja. Povezala je najboljše metode in rešitve obeh svetov in ju združila v edinstveno celoto, enost življenja.  

Misel, ki jo navdihuje:

Reke in morja vladajo stotim dolinam,
zato, ker se znajo spustiti nižje. Zato lahko vladajo.
Tisti, ki hoče biti zgoraj, mora delovati kot tisti, ki je spodaj.
Tisti, ki bi rad vodil, mora hoditi, kot da gre zadaj.
In ker ne tekmuje, nihče ne more tekmovati z njim.  
 
                                               (Lao Tzu, Dao de Jing)    

Patricija Jurak je Life Coach (certificirana s strani Tony Robbinsa), certificirana učiteljica Simply meditacije in  šolana tui-na  terapevtka.  Že mnoga leta pomaga posameznikom premagovati osebnostne izzive, jih vodi do zadovoljstva in izpolnjenega življenja.  V  desetih letih svojega raziskovanja poti do sreče si je znanje pridobivala tudi na drugih področij osebne in duhovne rasti ter prišla v stik s številnimi uporabnimi orodji in metodami, ki omogočajo hitrejši razvoj lastnih potencialov in so potrebni za celostno izkušnjo življenja.

V tem času je tudi sama izpeljala vrsto delavnic  o prepoznavanju osebnostnih omejitev in  pridobivanju zavedanja sposobnosti  sokreiranja lastne sreče in zadovoljstva. Posledica je obije notranjega miru in mnogo lažji korak v življenju.

Misel, ki jo navdihuje:

V prav vsakem trenutku lahko svobodno izbiramo in vsaka izbira določa smer našega življenja.
                                                                                                              (Olivia Hoblitzelles)

Katja Novak je univerzitetna diplomirana psihologinja. Diplomirala je na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Že tekom študija jo je zanimala predvsem psihologija dela in organizacije, zato se je po študiju posvetila predvsem delu na področju razvoja človeških virov ter na področju zdravja in dobrega počutja zaposlenih.

Njena področja dela:

 • Psihološka testiranja
 • Kvalitativna in kvantitativne raziskave na delovnih mestih
 • Svetovanja in coachingi za zaposlene
 • Promocija zdravja na delovnem mestu
 • V rešitev usmerjene terapije (Solution-focused brief therapy)
 • Nevrolingvistično programiranje
 • Certifikat iz coachinga za zdravje in dobro počutje (Evidence-based Health Coaching Certification)

Misel, ki jo navdihuje:

Pogum ni odsotnost strahu, temveč zmaga nad njim. Pogumen človek ni tisti, ki strahu ne čuti, ampak tisti, ki strah premaga.                                                                                                                                                                                                      (Nelson Mandela)

Piškotki