Aktualni dogodki

I. SUMMER COACHING 2019

A) Si želite kot VODJA izboljšati vaše vodstvene sposobnosti in veščine?

B) Vam je kot PRODAJNIKU padla motivacija in si želite povečati prodajo?

C) Si preprosto želite izboljšati svoj odnos do sebe in posledično tudi do vaših sodelavcev in strank?

 

V primeru, da ste vsaj na eno trditev odgovorili z DA, vas vabimo, da sledite naši akciji SUMMER COACHINGOV.

   

 

 

 

 

II. POLETI SE POVEZUJEMO

Razlog za KONFLIKTE na delovnem mestu je v 93 % = napačen pristop!

 

"Veriga je toliko močna kot je močan vaš najšibkejši člen." ->  Kako močna pa je vaša timska veriga?

 

Najpogostejši scenariji konfliktov v ekipah:

1. Različna starostna skupina 

2. Šibka timska povezanost

3. Različni pogledi na isto zadevo

Vabimo vas...

...da si ogledate primerne vsebine za reševanje tovrstnih zahtevnih situacij TUKAJ.

III. HR MANAGEMENT

Namen individualnega svetovanja s področja osnovnega preglede nad vlogo HR v podjetju je predstaviti ključna področja HR in njihova vpetost v strategijo podjetja na podlagi preliminarnega razgovor z vodja HR. Prav tako je namen seznanitev s strateško vlogo HR in njenimi strateškimi nalogami.

Z analizo trenutne situacije bomo pridobili ključne informacije za pripravo predloga strateškega HR v vašem podjetju, s planom prioritetnih planskih aktivnosti, kot podlage za izgradnjo HR sistema.

Učinkovit in uspešen sistem strateškega HR lahko bistveno poveča donosnost organizacije in prispeva k drugim nefinančnim prednostim, kot so:

 

1)    opozarjanje na probleme, preden se le ti v resnici pojavijo,

2)    lažja priprava organizacije na spremembe in odzivanje nanje,

3)  povečanje zanimanja managerjev za organizacijo ter njihovega razumevanja poslovanja organizacije,

4)    objektivnejši vpogled v probleme upravljanja,

5)    zagotovitev podlage za ocenjevanje izvedbe in načrtov,

6)    zmanjšanje negativnih učinkov neugodnih razmer,

7)    učinkovitejša alokacija časa in virov glede priložnosti,

8)    podlago za medsebojno povezovane zaposlenih v podjetju.

Vabimo vas, da si več o tovrstni tematiki preberete TUKAJ.

SUMMER COACHING 2019

Si želite kot VODJA izboljšati vaše vodstvene sposobnosti in veščine?

Vam je kot PRODAJNIKU padla motivacija in si želite povečati prodajo?

Si preprosto želite izboljšati svoj odnos do sebe in posledično tudi do vaših sodelavcev in strank?

V primeru, da ste vsaj na eno trditev odgovorili z DA, vas vabimo, da sledite naši akciji SUMMER COACHINGOV.

Piškotki